WYNIKI KONKURSU

„Sweet Planet – Słodka Planeta”

Nagrodę główną - Konsola MICROSOFT Xbox Series X 1TB - szt. 1, wartość 1849,00 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) oraz nagroda finansowa o wartości 205,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody – wygrywa Marta – zamówienie nr KAOYRSWKS – która udzieliła następującej odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Witajcie na naszej słodkiej planecie,

O której dzisiaj się dużo dowiecie,

Rosną tam krzaki z cukrowej waty,

Nasz ekosystem jest taki bogaty,

Na drzewach rosną słodkie lizaki,

A korę tworzą owocowe Tik-Taki,

Groźne zwierzęta tu nie występują,

Bo czekoladowe żaby tutaj górują,

Które mieszkają z żelkowymi misiami,

I rozmawiają całymi dniami.

Za lasem widzimy mleczne jezioro,

W którym płatków jest całkiem sporo.

W jeziorze piankowe ryby pływają,

Które rybacy często wyławiają,

Jeżeli chcecie przez jezioro przejść,

To musicie na most wafelkowy wejść,

Jak już na drugiej stronie będziecie,

To domek z piernika znajdziecie,

Jest to hotel dla naszych gości,

Którzy dostają darmowe słodkości,

A dla fanów czegoś słonego,

Precle, chipsy i coś ostrego,

Z kranu Coca- Cola płynie,

Z tego nasza planeta słynie.

Zapraszamy do jej zwiedzania,

I na Sweet Planet zamawiania.

Natalia i Karol tutaj sklep prowadzą,

I zawsze coś dobrego Wam doradzą.

 

Nagrody dodatkowe:

a)    Głośnik JBL Flip 6 - szt. 1, wartość 459,99 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) oraz nagroda finansowa o wartości 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody – wygrywa Joanna – zamówienie nr ETCSLYVMU – która udzieliła następującej odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Słodka planeta słodkości pełna

Są tu chmury z waty cukrowej miękkie jak wełna.

Trawa z zielonych żelków się składa

A na niej kwiatów z lizaków gromada.

Drzewa popcornem z karmelem zakwitają

Na ich gałęziach owocowe cukierki bywają.

Jest tu także rzeka czekoladą płynąca

Swoimi różnymi smakami kusząca.

W jeziorze gazowane napoje bulgotają

Wiele zabawy wszystkim dostarczają.

Z ciastek zrobione są wszystkie chodniki

A przy nich z batonów ławki i nawet stoliki.

Z wafelków ściany domów powstają

To tam szczęśliwe dzieci mieszkają.

Chodzą do szkoły zrobionej z piernika

Każde z nich uczy się na cukiernika.

Słodka planeta to radości skarbnica

A gdzie się znajduje to tajemnica.

 

b)   Kod rabatowy o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) oraz nagroda finansowa o wartości 22,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody – wygrywa Aleksandra – nr zamówienia FLIPRFCCL – która udzieliła następującej odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Góry z czekolady i batonów, a śnieg z lukru. Wulkany stworzone z ciasteczek Cookie Dough wypełnione sosem Juicy Drop. Wzgórza z Kinder Kornetti i Kinder Pan e Cioc. Pustynie z płatków śniadaniowych. Pnie drzew z paluszków pocky, a korony z żelka slime. Wywrócone drzewa w lesie jako Kinder Tronky. Krzewy zrobione z różnego rodzaju mochi. Kwiaty z Mike&Ike'ów. Trawa z sour popping candy o smaku zielonego jabłka. Owoce z różnego rodzaju żelków. Orzechy i kasztany z Kinder Schoko-Bons Crispy. Oceany z napoju o smaku niebieskiej maliny. Morza z napoju mentos. Rzeki z napojów mogu mogu o różnych smakach. Jeziora z napojów Prime. Jako baseny z kulkami Kinder Creamy. Chmury z waty cukrowej. Deszcz z syropów Hershey's. Wiatry o pięknych słodkich i owocowych zapachach. Tornado z cukiereczków Nerds. Gwiazdy jako żelki Haribo Starke Planeten. Ściany domów z pop tarts. Ławki z wafelków. Latarnie z lizaków. Zwierzęta jako Kinder Kinderini oraz żelki w kształtach tych zwierząt.

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

           

                                                                   Komisja konkursu oraz zespół SWEET PLANET 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Sweet Planet – Słodka Planeta”

§ 1. NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Sweet Planet – Słodka Planeta” zwany dalej konkursem.

§ 2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest:

Sylwia Wiewiórska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WPM Sylwia Wiewiórska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7282857783, REGON 520698073

oraz

Karol Wiewiórski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SIT-STUDIO Karol Wiewiórski, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7393931152, REGON 384192105

działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą SWEET PLANET S.C. WIEWIÓRSKA I WIEWIÓRSKI, ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź, NIP 7282866026, REGON 523115043,

zwani dalej Organizatorem.

Kontakt z Organizatorem odbywać się może za pośrednictwem adresu e-mailowego: kontakt@sweetplanet.pl

§ 3. MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU

1.    Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.05.2024 r. i trwa do dnia 29.05.2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.05.2024 r.

2.    W okresie od 15.05.2024 r. g. 18:00 do 29.05.2024 r. g. 23:59 można zgłaszać odpowiedzi na zadanie konkursowe.

§ 5. UCZESTNIK KONKURSU

1.    Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  które ukończyły 18 rok życia.

2.    Uczestnikami konkursu mogą również być osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, ale ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica bądź opiekuna prawnego. W czasie rejestracji do udziału w konkursie zostanie wyświetlone oświadczenie do potwierdzenia, że opiekun prawny wyraża zgodę na udział osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, w niniejszym konkursie.

§ 6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

1.  Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wejść na stronę https://sweetplanet.pl/ i trakcie trwania konkursu złożyć zamówienie za minimum 100 zł brutto (kwota zamówienia łącznie z kosztem dostawy) oraz poprawnie i skutecznie je opłacić.

2.  Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Jak według Ciebie wyglądałaby słodka planeta, gdyby istniała?”. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi zostać wpisana w polu na komentarz podczas składania zamówienia. Limit znaków – 1000. 

3.  Uczestnik akceptuje poniższe oświadczenia i zgody:

    a)    oświadczenie, iż uczestnik jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo oświadczenie, iż uczestnik jest osobą, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia

    b)   oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby biorącej udział w konkursie, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, o wyrażeniu zgody na udział małoletniego w konkursie

    c)    oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie wszystkich powyższych punktów łącznie.

§ 7. NAGRODY

1.    Nagrodami w konkursie są:

Nagroda główna - Konsola MICROSOFT Xbox Series X 1TB - szt. 1, wartość 1849,00 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) oraz nagroda finansowa o wartości 205,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody.

Nagrody dodatkowe:

       a)      Głośnik JBL Flip 6 - szt. 1, wartość 459,99 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) oraz nagroda finansowa o wartości 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody.

       b)      Kod rabatowy o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) oraz nagroda finansowa o wartości 22,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody.

2.    Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, z pisemnym potwierdzenie odbioru nagrody. Organizator pokrywa 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2024, poz.226,232). Do nagród została dodana suma pieniężna stanowiąca dodatkową kwotę pieniężną, która to nie będzie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora przed przekazaniem nagrody zwycięzcy. Ta suma, równa 10% wartości całkowitej nagrody, będzie traktowana jako zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w artykule 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.). Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed przekazaniem nagrody Zwycięzcy dokona obliczenia, pobrania i odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego, w związku z czym Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszystkie niezbędne dane do wykonania ustawowych obowiązków.

3.    Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

4.    Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.    Fundatorem Nagród jest Organizator.

6.    Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.

7.    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Zwycięzcy nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

8.    Zwycięzca w ramach Konkursu może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.

§ 8. KRYTERIA WYBORU ZWYCIĘZCY

1.    Zwycięzców wyłaniać będzie komisja składająca się z następujących osób: Sylwia Wiewiórska, Karol Wiewiórski, Natalia Wiewiórska, Rafał Wiewiórski.

2.    Komisja ze wszystkich spełniających postanowienia regulaminu odpowiedzi na zadanie konkursowe wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jednocześnie zostanie wyłoniona jedna osoba, która wygrywa nagrodę główną oraz dwie osoby, które wygrywają nagrodę dodatkową.

3.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w relacji na profilu SWEET PLANET na Instagramie (https://www.instagram.com/sweetplanet.pl/) oraz na stronie internetowej sklepu pod linkiem: https://sweetplanet.pl/content/6-regulamin-konkursu

§ 9. WYDANIE NAGRÓD

1.    Zwycięskie odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie https://sweetplanet.pl/content/6-regulamin-konkursu w dniu 30.05.2024 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych w konkursie poprzez bezpłatną wiadomość mail, sms oraz kontakt telefoniczny na wskazane w czasie składania zamówienia dane kontaktowe.

2.    Podczas rozmowy telefonicznej ze Zwycięzcą nagrody głównej organizator określi miejsce odbioru nagrody głównej. Podczas rozmowy telefonicznej ze Zwycięzcami nagród dodatkowych ustalone zostaną adresy do wysłania nagrody dodatkowej (głośnik) oraz adres mailowy do wysłania nagrody dodatkowej (kod rabatowy o wartości 200 zł do samodzielnego rozdysponowania na stronie https://sweetplanet.pl).

3.    Organizator może kontaktować się ze Zwycięzcami telefonicznie podczas nagrywania materiału marketingowego (filmu), w takim przypadku opublikowany zostanie głos i treść rozmowy ze Zwycięzcami nagród dodatkowych.

4.    Odebranie nagrody głównej przez Zwycięzcę może zostać nagrane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk oraz udostępnione publicznie, jednak wyłącznie w przypadku udzielenia zgody przez Zwycięzcę na wykorzystanie wizerunku.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

§ 10. REKLAMACJE

1.    Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres: kontakt@sweetplanet.pl

2.    Reklamacje są zgłaszane w terminie od 15.05.2024 r. do 29.05.2024 r. decyduje data wpływu.

3.    Reklamacja musi zawierać podane w zamówieniu dane kontaktowe uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości należy umieścić również nazwę konkursu którego reklamacja dotyczy.

4.    Reklamacje rozpatrywane są przez komisję określoną w § 8 pkt 1.

5.    Postępowanie reklamacyjne trwa do 30 lipca 2024 r., włączając w to zawiadomienie uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania wiadomości e-mail.

 § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Przystępując do konkursu uczestnik ma możliwość zapoznania się z regulaminem.

2.    Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.    Regulamin jest dostępny w terminie od 15.05.2024 r. do 16.06.2024 r. na stronie internetowej:  https://sweetplanet.pl/content/6-regulamin-konkursu

5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są w niniejszym regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

6.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 z późn. zm.).

9.    Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostępna jest na stornie internetowej: https://sweetplanet.pl/content/6-regulamin-konkursu

Załącznik nr 1

Klauzula dotycząca danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez Uczestników jest Organizator. Organizator przetwarza dane w celu przeprowadzenia konkursu, kontaktu ze zwycięzcami konkursu, prowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

1.  Administrator danych osobowych informuje, że:

a)    Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z organizacją konkursu o nazwie „Sweet Planet – Słodka Planeta” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, publikacji wyników konkursu, ewentualnej procedury reklamacyjnej

b)   Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

c)    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

d)   Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych, w celu promowania innych produktów drogą SMS lub e-mail tylko za odrębną, dobrowolną zgodą.

e)    Dane osobowe Uczestników konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników konkursu, podmiotom realizującym dostarczenie Nagród, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo

f)    Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu, Uczestnikom przysługują następujące prawa:

a)      prawo dostępu do podanych danych osobowych

b)      prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych

c)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

d)      prawo żądania przeniesienia podanych danych osobowych

e)      prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

f)       oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć na adres e-mail: kontakt@sweetplanet.pl

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.